Kedvezményes bérlakások egyetemi oktatóknak – Harmadik kiírás

2012.02.01.

Lejárt a határidő!

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 1 egyszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

 • 45 év alatti életkor;
 • pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
 • nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok:

 • a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a 2011-es évre kiállított jövedelmi bizonylat (210-es formanyomtatvány);
 • közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
 • kitöltött Pályázati adatlap;
 • a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;
 • szakmai önéletrajz és publikációs lista;
  • amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:
   • a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
   • a házasságlevél fénymásolata;
   • a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
   • a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap, Kitöltési útmutató és a Melléklet elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról, kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag az Iskola Alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2012. február 1–29. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként a Cluj-Napoca, Şoimului 24/A címre postázni. A pályázatok leadási határideje 2012. február 29. (a postai bélyegző dátuma).

Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 3 év, egyszeri, nem több mint 2 évre történő meghosszabbítás lehetőségével. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma március folyamán bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2012. április elején foglalhatja el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 900–1700 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668 telefonszámokon.