Kedvezményes bérlakások egyetemi oktatóknak

2009.07.01.

Lejárt a határidő!

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, kedvezményes bérlakások igénylésére.

Tetőtér

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:
- 45 év alatti életkor
- pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás
- nincs saját és/vagy házastársa tulajdonában kolozsvári lakás

A pályázathoz szükséges iratok:
- kitöltött Pályázati adatlap;
- a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
- a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata (amennyiben esedékes);
- a házasságlevél fénymásolata (amennyiben esedékes);
- a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonylatának fénymásolata (amennyiben esedékes);
- a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
- a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
- kitöltött, a tudományos tevékenységet összegző Melléklet;
- szakmai önéletrajz és publikációs lista;
- 2008-as évi adóbevallás;
- közjegyző előtti nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről.

A Pályázati adatlap és Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető 2009. július 1-től az Iskola Alapítvány honlapjáról, kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag az Iskola Alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2009. július 1. – augusztus 31. között lehet az Iskola Alapítványnál benyújtani a Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címen vagy ajánlott küldeményként postázni a 400489 Cluj-Napoca, O.P. 2, C.P. 13. postafiókcímre. A pályázatok leadási határideje 2009. augusztus 31. (a postai bélyegző dátuma). A borítékon kérjük feltüntetni a program nevét: Kedvezményes bérlakások egyetemi oktatóknak.

Az ingatlan 21 tanári lakást (14 egyszobás és 7 kétszobás lakrészt) tartalmaz. Sikeres pályázás esetén a lakások bérlésének időtartama 3 év, egyszeri, nem több mint 2 évre történő meghosszabbítás lehetőségével. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük. A sikeres pályázók lakásaikat a bérleti szerződéskötés után, 2009. szeptember végén foglalhatják el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 9.00–17.00 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668 telefonszámokon.

Nézze meg galériánkat a tanári lakásokról!