Preambul

Cu zece ani în urmă Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) a înfiinţat Fundaţia pentru Şcoală, o instituţie menită în primul rând să patroneze educaţia în limba maghiară din România. A fost o iniţiativă născută din nevoi sociale: elevii, studenţii, dascălii maghiari, dar şi instituţiile înfiinţate în diasporă aveau nevoie de o fundaţie ce putea garanta implementarea strategiilor pe termen lung, chiar şi în condiţii politice nefavorabile.

Continuare…

Înfiinţarea fundaţiei şi scopurile sale

Curatorii Fundaţiei pentru Şcoală (cu sediul în Cluj) şi-au început activitatea în aprilie 1996. Fundaţia a fost înregistrată ca şi persoană juridică independentă la Tribunalul Judeţean Cluj cu numărul 1996/76/PJ.

Continuare…

Programul de burse sociale

Este unul din cele mai importante programe ale fundaţiei în decursul existenţei sale. Scopul programului de burse sociale, tratat cu prioritate, este reducerea fărâmiţării studenţimii maghiare prin îmbunătăţirea situaţiei lor financiare, care în timp va duce la un procent mai ridicat al studenţilor maghiari raportat la valoarea medie naţională.

Continuare…

Burse ştiinţifice pentru cercetare

Pe lângă programul de burse sociale, cel de burse ştiinţifice pentru cercetare este unul din cele mai vechi programe ale fundaţiei. Bursa este un sprijin acordat studenţilor, individual sau în grup, pentru lucrări de cercetare, organizare de expoziţii şi prezentări, publicarea unor articole în reviste de specialitate, participarea la conferinţe naţionale, internaţionale, excursii tematice şi colaborare cu grupuri de cercetători.

Continuare…

Conferinţe ştiinţifice studenţeşti transilvănene în limba maghiară

Programul a luat fiinţă la iniţiativa Uniunii Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare (UOSM), iar Fundaţia pentru Şcoală a descoperit de la bun început potenţialul lui: un cadru şi o oportunitate perfectă pentru studenţii universităţilor din România cu predare în limba maghiară de a-şi prezenta rezultatele profesionale, de a-şi judeca cunoştinţele, de a se informa despre activitatea de cercetare a colegilor de breaslă. Continuare…

Sprijin acordat cadrelor didactice universitare pentru achiziţionarea de apartamente

Pentru a uşura situaţia locativă a tinerilor intelectuali maghiari clujeni, mai cu seamă cea a cadrelor universitare, în 2001 Fundaţia pentru Şcoală şi-a anunţat programul de acordare de credite pentru achiziţionare de locuinţe. Scopul programului a fost sprijinul financiar prin intermediul unui împrumut al cadrelor universitare tinere care dispuneau de fonduri proprii, dar nu erau proprietari de imobile în Cluj.

Continuare…

Construirea locuinţelor profesorale şi a unui centru de conferinţe la Cluj

La sfârşitul anilor ’90 Fundaţia pentru Şcoală a iniţiat un program amplu pentru îmbunătăţirea nivelului educaţiei universitare în limba maghiară din România prin comisionarea unui proiect de construcţie a unui complex arhitectural cuprinzând un centru modern de formare profesională şi locuinţe profesorale la Cluj.

Continuare…

Bursa “În limba maternă la obârşie” – sprijin didactic-pedagogic

Este prima şi singura formă de sprijin garantată de legea statutului maghiarilor obţinută din partea statului maghiar, care ajunge la familii fără intermediari. Suma anuală a acestui sprijin financiar este de 3 miliarde de HUF pentru Transilvania. Începând cu anul şcolar 2003-2004 Fundaţia pentru Şcoală este administratorul programului “Sprijin didactic-pedagogic, manuale-ustensile şcolare”. Toţi elevii şi studenţii care studiază în limba maghiară (total sau parţial) într-o instituţie de educaţie din România au dreptul la acest sprijin.

Continuare…

Dezvoltarea infrastructurală a instituţiilor de educaţie în limba maghiară din România

În cadrul acestui program fundaţiei i-a revenit rolul de administrator, deoarece acesta a fost iniţiat de către fundaţii publice din Ungaria (Fundaţia Publică Illyés şi Fundaţia Publică Apáczai).

Continuare…

Bursa Studenţească Apáczai

La invitaţia Fundaţiei Publice Apáczai, Fundaţia pentru Şcoală a acceptat rolul de administrator pentru bursele studenţeşti Apáczai. În acest caz particular rolul de administrator a presupus numeroase sarcini şi responsabilităţi.

Continuare…

Ajutor salarial acordat cadrelor universitare

Acest program a fost iniţiat de către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Ungaria şi Colegiul Profesional Márton Áron, şi administrat de Fundaţia pentru Şcoală în anii universitari 2004-2005, 2005-2006. Candidaţii s-au ales dintre cadrele universitare angajate cu normă întreagă la o instituţie de stat din România cu predare (totală sau parţială) în limba maghiară.

Continuare…

Alte ajutoare

În cursul existenţei sale de un deceniu Fundaţia pentru Şcoală, pe lângă programele amintite mai sus, a fost iniţiatorul şi administratorul a numeroase programe menite să îmbunătăţească nivelul şi competitivitatea educaţiei în limba maghiară din România, respectiv condiţiile de trai ale cadrelor universitare.

Continuare…