Ajutor salarial acordat cadrelor universitare

Acest program a fost iniţiat de către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Ungaria şi Colegiul Profesional Márton Áron, şi administrat de Fundaţia pentru Şcoală în anii universitari 2004-2005, 2005-2006. Candidaţii s-au ales dintre cadrele universitare angajate cu normă întreagă la o instituţie de stat din România cu predare (totală sau parţială) în limba maghiară.

Pe lângă cadrele didactice ajutorul salarial în formă de bursă li s-a acordat şi studenţilor doctoranzi la cursurile de zi, care participă activ la programul educaţional. Scopul bursei a fost ajutorarea cadrelor didactice universitare care îşi practică meseria în limba maghiară, mai ales a celor tinere pentru îmbunătăţirea stării lor financiare. Dosarele au fost selectate şi apreciate pe baza a trei categorii de vârstă şi statutul din cadrul facultăţii al salariatului. Într-o categorie aparte s-au discutat cazurile salariaţilor cu titlu de doctor şi vârsta sub 35 de ani.

Bursa a fost anunţată de către fundaţie la începutul fiecărui semestru universitar prin intermediul mediei electronice şi scrise. Utilizând baza de date a fundaţiei anunţul şi formularele au fost trimise direct la grupul ţintă. În urma prelucrării datelor din dosarele candidaţilor, acestea au fost jurizate de curatorii Fundaţiei pentru Şcoală. Bursierilor li s-a transferat ajutorul financiar prin bancă.

În anul universitar 2004-2005 fundaţia a sprijinit 901 candidaţi cu o sumă totală de 43.252.895 HUF, în anul universitar 2005-2006 s-au alocat 20.876.784 HUF pentru 499 candidaţi. 68,9% dintre candidaţi proveneau de la Universitate Babeş-Bolyai Cluj, 19,7% de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 1,5-3% de la Institutul Teologic Protestant Cluj, Academia de Artă Teatrală Târgu Mureş, Universitatea Bucureşti şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică Alba Iulia. Sub procentul de 1% se situează numărul candidaţilor care predau doar parţial în limba maghiară la Universitatea Transilvania Braşov, La Universitatea Petru Maior Târgu Mureş, la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, respectiv la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj.

Categoriile de bursieri în funcţie de statutul din cadrul universităţii în cursul celor trei ani
STATUTUL
CADRULUI DIDACTIC
2004-2005,
Sem. I
2004-2005,
Sem. II
2005-2006,
Sem. I
Student doctorand la zi 74 72 118
Preparator 32 30 30
Asistent universitar 110 104 104
Lector, şef lucrări 96 142 143
Docent 74 44 46
Profesor universitar 52 53 48
Profesor consultant 7 5 6
Profesor fără normă întreagă 0 4 4
TOTAL 445 454 499

Programul de ajutor salarial a avut succes mai ales în cercul cadrelor didactice tinere; peste 90% dintre cei îndreptăţiţi şi-au prezentat dosarele. Bursa va fi anunţată şi în anul universitar 2006-2007.