Alte ajutoare

În cursul existenţei sale de un deceniu Fundaţia pentru Şcoală, pe lângă programele amintite mai sus, a fost iniţiatorul şi administratorul a numeroase programe menite să îmbunătăţească nivelul şi competitivitatea educaţiei în limba maghiară din România, respectiv condiţiile de trai ale cadrelor universitare.

Fundaţia a sprijinit educaţia în limba maghiară din diasporă, a acordat burse studenţilor şi elevilor de etnie maghiară din aceste zone pentru a frecventa instituţii de educaţie cu predare în limba maghiară (de exemplu bursele acordate elevilor maghiari din Rodna pentru costurile de internat din Miercurea Ciuc sau sponsorizarea costurilor de navetă ale elevilor din diasporă). Pentru susţinerea educaţiei în limba maghiară din Valea Jiului, în 1999 fundaţia a achiziţionat un apartament de bloc cu 2 camere pusă la dispoziţia dascălilor şi educatoarelor care predau în limba maghiară la instituţiile din Vulcan, gratuit.

Anticipând programul “Construirea locuinţelor profesorale şi a unui centru de conferinţe la Cluj”, în 1998 Fundaţia pentru Şcoală a sponsorizat Societatea Bolyai cu 115 milioane ROL, din care societatea a achiziţionat un apartament de trei camere la Cluj ce poate fi închiriată de către profesorii care nu au domiciliul stabil la Cluj, dar predau la una din facultăţile oraşului.

Fundaţia pentru Şcoală a organizat şi sponsorizat numeroase conferinţe legate de topica educaţiei sau politică educaţională. Au avut loc două conferinţe pe tema politicii educaţionale, ambele legate de problemele educaţionale ale maghiarilor din România; la prima din ele s-a dezbătut problema educaţiei în limba maghiară în zonele rar populate de maghiari (diasporă), la cea de a doua s-a discutat despre reţeaua educaţională maghiară din România. Prelegerile ambelor conferinţe au fost publicate: Diasporă şi şcoală (Fundaţia pentru Şcoală, Cluj, 2001), Viitorul reţelei educaţionale maghiare din România (Fundaţia pentru Şcoală, Cluj, 2003).

În cei zece ani Fundaţia pentru Şcoală a sprijinit numeroase alte programe, pe lângă cele menţionate, ce nu se înscriu în nici una din categoriile amintite, dar toate au fost menite să sprijine educaţia în limba maghiară din România. Au existat şi numeroase sponsorizări individuale, pe care însă din lipsă de spaţiu nu le vom enumera.