Bursa “În limba maternă la obârşie” – sprijin didactic-pedagogic

Este prima şi singura formă de sprijin garantată de legea statutului maghiarilor obţinută din partea statului maghiar, care ajunge la familii fără intermediari. Suma anuală a acestui sprijin financiar este de 3 miliarde de HUF pentru Transilvania. Începând cu anul şcolar 2003-2004 Fundaţia pentru Şcoală este administratorul programului “Sprijin didactic-pedagogic, manuale-ustensile şcolare”. Toţi elevii şi studenţii care studiază în limba maghiară (total sau parţial) într-o instituţie de educaţie din România au dreptul la acest sprijin.

Bursa este anunţată la debutul fiecărui an şcolar/universitar. Dosarele – conţinând formularele de concurs, un act ce dovedeşte îndreptăţirea la bursă, respectiv copia actelor de identitate a părintelui şi copilului – sunt preluate în 15 birouri transilvănene, iar datele sunt prelucrate de 70 de angajaţi. Clienţii sunt informaţi prin intermediul unui număr verde de telefon (activ 4 ore pe zi), prin e-mail şi pagina web a fundaţiei. Datele concurenţilor sunt prelucrate electronic într-un circuit informatic închis. Baza de date astfel formată serveşte la administrarea întregului program (anunţarea candidaţilor, transferul bursei, statutul candidaţilor, baza de credite etc.) Prelucrarea datelor este urmată de întrunirea curatorilor (de cca. 4-6 ori pe an) şi aprobarea dosarelor de către aceştia. Pentru o aprobare finală dosarele sunt trimise în Ungaria, la Biroul Guvernamental pentru Minorităţile Maghiare din afara Graniţelor. Dosarele candidaţilor care urmează cursuri facultative în limba maghiară sunt analizate separat în funcţie de fiecare şcoală în parte. Bursele sunt expediate prin poştă sau transferate prin bancă pe cărţile de credit ale candidaţilor.

În cursul a trei ani 379.080 de minori şi 16.571 de studenţi au beneficiat de bursa “Sprijin didactic-pedagogic, manuale-ustensile şcolare”. Printre cei ajutoraţi se numără şi minorii din orfelinate sau case de copii. În cazul lor fundaţia semnează un contract cu tutorele sau reprezentantul legal al minorului conform căruia reprezentantul trebuie să prezinte garanţii pentru ca suma să fie folosită în scopurile stabilite de contract.

După fiecare concurs fundaţia este obligată să prezinte un bilanţ profesional care conţine analiza datelor sociale ale fiecărui bursier minor pe baza a multor coeficienţi. Studiile conţin detalii despre tipul aşezărilor de provenienţă, locaţia în teritoriu a şcolii urmate, numărul dosarelor acceptate în cadrul familiei, numărul candidaţilor din cadrul aceluiaşi grup de vârstă. Analiza permite aprofundarea situaţiei educaţiei în limba maghiară din România.

“În limba maternă la obârşie” este cea mai populară bursă în cadrul maghiarilor din România: 90% dintre cei îndreptăţiţi candidează pentru obţinerea ei. Cca. 90.000 de familii beneficiază direct de acest sprijin.