Bursa Studenţească Apáczai

La invitaţia Fundaţiei Publice Apáczai, Fundaţia pentru Şcoală a acceptat rolul de administrator pentru bursele studenţeşti Apáczai. În acest caz particular rolul de administrator a presupus numeroase sarcini şi responsabilităţi.

Bursele a fost lansate timp de trei ani. Printre sarcinile fundaţiei s-au numărat anunţarea concursului, colectarea dosarelor de concurs, realizarea bazei de date, acordarea punctajului, anunţarea candidaţilor, semnarea contractelor cu bursierii, transferul burselor, respectiv realizarea unui bilanţ profesional şi financiar către sponsorul principal. Pentru asistenţa de specialitate Fundaţia Publică Apáczai a desemnat o comisie formată din specialişti autohtoni înzestraţi cu drept de decizie.

Scopul programului a fost sponsorizarea studenţilor de etnie maghiară care frecventau cursurile de zi ale unei şcoli profesionale, universităţi de stat sau private, cu merite de studiu deosebite, pentru a-şi continua studiile în condiţii financiare favorabile. Datorită caracterului de merit al bursei, obţinerea ei a fost posibilă aproape în exclusivitate pe baza activităţii de studiu.

În cursul anilor universitari 2000-2001 şi 2001-2002 bursa a devenit accesibilă atât pentru candidaţii şcolilor profesionale, cât şi pentru studenţii universitari. După o pauză de doi ani, în anul universitar 2004-2005 bursa a devenit accesibilă doar pentru studenţii universitari.

De-a lungul celor trei ani Bursa Studenţească Apáczai a avut un succes foarte mare în cadrul studenţilor. La concursuri s-au prezentat mai multe mii de candidaţi.

DENUMIRE STUDENŢI UNIVERSITARI ELEVI ŞCOLI PROFESIONALE
2000-2001 2001-2002 2004-2005 2000-2001 2001-2002
Candidaţi 2701 2214 1938 731 526
Bursieri 550 622 360 176 199
Procentul bursieri/candidaţi 20,36 28,09 18,58 24,08 37,83