Burse ştiinţifice pentru cercetare

Pe lângă programul de burse sociale, cel de burse ştiinţifice pentru cercetare este unul din cele mai vechi programe ale fundaţiei. Bursa este un sprijin acordat studenţilor, individual sau în grup, pentru lucrări de cercetare, organizare de expoziţii şi prezentări, publicarea unor articole în reviste de specialitate, participarea la conferinţe naţionale, internaţionale, excursii tematice şi colaborare cu grupuri de cercetători.

De la bun început programul a stârnit interes în cadrul studenţilor, fiind singura bursă de acest gen în cadrul sistemului universitar maghiar din România.

În cursul celor 10 ani fundaţia a sprijinit 833 de cereri individuale şi de grup. Pentru judecarea dosarelor candidaţilor fundaţia a înfiinţat a comisie specială şi a instaurat un barem aparte de criterii şi credite. În comisie au fost invitaţi somităţi şi profesori din cadrul universităţilor cu predare în limba maghiară din România. Trebuie menţionat faptul că acest program a fost finanţat în întregime de către fundaţie.

Data adjudecării Numărul
cererilor
aprobate
Valoarea burselor (ROL)
Mai 1997 9 2 884 800
Iunie 1997 14 5 596 000
Aprilie 1998 22 18 400 000
Iunie 1998 43 23 250 000
Noiembrie 1998 35 23 625 000
Martie 1999 34 31 740 000
Iunie 1999 67 53 660 000
Noiembrie 1999 46 47 670 000
Februarie 2000 63 47 950 000
Aprilie 2000 101 81 000 000
September 2000 59 48 320 000
Decembrie 2000 78 79 800 000
Februarie 2001 45 58 525 000
Mai 2001 62 48 150 000
Noiembrie 2001 45 44 700 000
Februarie 2002 26 43 880 000
Martie 2003 29 34 300 000
Iulie 2003 11 42 500 000
Decembrie 2003 21 40 902 000
Mai 2004 22 43 360 000
Martie 2005 20 33 700 000
Iulie 2005 17 33 788 400
Iulie 2006 14 46 533 000
TOTAL 883 934 833 800