Construirea locuinţelor profesorale şi a unui centru de conferinţe la Cluj

La sfârşitul anilor ’90 Fundaţia pentru Şcoală a iniţiat un program amplu pentru îmbunătăţirea nivelului educaţiei universitare în limba maghiară din România prin comisionarea unui proiect de construcţie a unui complex arhitectural cuprinzând un centru modern de formare profesională şi locuinţe profesorale la Cluj.

Pare o banalitate, totuşi, organizarea educaţiei universitare în limba maghiară din România şi dezvoltarea calitativă a acesteia nu poate fi dusă la bun sfârşit fără existenţa unui suport instituţional modern, cum ar fi secţiile şi departamentele universitare echipate şi dotate corespunzător pentru asigurarea unei activităţi didactice de calitate, respectiv instituţiile de fond, cum ar fi centrele de formare profesională. Pentru punerea în practică a acestui proiect este nevoie în primul rând de formarea unei baze instituţionale de deservire modernă care permite un salt calitativ, în al doilea rând de cadre universitare tinere bine pregătite şi competente profesional. Cel mai mare centru de cultură şi universitar al Transilvaniei, Clujul continuă să ducă lipsa acestei reţele de instituţii de deservire care ar putea răspunde cerinţelor calitative a unui sistem universitar modern. Fundaţia şi-a propus rezolvarea acestei probele atunci când a lansat proiectul de construire a centrului de formare profesională şi a locuinţelor profesorale.

Clădirea ce urmează a fi finisată va crea baza specializării profesionale şi va oferi spaţiu unui centru de conferinţe pentru dezbateri ştiinţifice, unei săli multifuncţionale dotată cu tehnologie avansată şi va contribui la stabilirea a 21 de cadre universitare tinere la Cluj. Proiectul este susţinut de intelectualii maghiari clujeni.

Centrul de conferinţe este plasat pe o parcelă de 1064 m2, suprafaţa utilă a clădirii este de 2027 m2. Sala de conferinţe are o suprafaţă de 165 m2, iar auditoriul dotat cu tehnologie informatică modernă 35 m2. Restul suprafeţei este ocupat de blocul administrativ, respectiv cele 21 de apartamente profesorale (14 garsoniere, 7 apartamente cu 2 camere) şi cele două camere de oaspeţi.

Lucrările au debutat în primăvara anului 2004; complexul va fi inaugurat probabil în a doua jumătate a anului 2007. Investiţia totală depăşeşte suma de 1,2 milioane EUR, şi va fi achitată din donaţii, sponsorizări şi surse proprii. Sponsorii proiectului sunt Fundaţia Publică Apáczai şi Fondul Patria.