Dezvoltarea infrastructurală a instituţiilor de educaţie în limba maghiară din România

În cadrul acestui program fundaţiei i-a revenit rolul de administrator, deoarece acesta a fost iniţiat de către fundaţii publice din Ungaria (Fundaţia Publică Illyés şi Fundaţia Publică Apáczai).

Pentru instaurarea în România a unei educaţii moderne şi competitive în limba maghiară, în perioada 1996-2005 Fundaţia pentru Şcoală a fost însărcinată de către Fundaţia Publică Illyés să achiziţioneze şi să distribuie candidaţilor 185 de calculatoare multimedia, 116 videoplayere, 114 televizoare color, 91 copiatoare şi numeroase birotice necesare educaţiei şcolare/universitare.

Din aceiaşi categorie de programe face parte şi cel iniţiat de Institutul de Formare al Profesorilor din Cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, administrat de Fundaţia pentru Şcoală. Institutul şi-a propus dotarea unui laborator modern de practică pentru teorie educaţională la Cluj. Programul a fost sprijinit financiar de către Fundaţia Publică Apáczai.

În final menţionăm sprijinul de 275 milioane ROL acordat de către fundaţie în anul 1998 Fundaţiei Gaudeamus din Sighişoara pentru achiziţionarea unei clădiri de colegiu. Colegiul găzduieşte săli de clasă şi un internat pentru elevii maghiari din diaspora sighişoreană.

Instrumentele şi obiectele achiziţionate prin intermediul programelor pentru dezvoltarea educaţiei în limba maghiară din România administrate de către fundaţie au un caracter aparte: sunt şi vor rămâne bunuri de inventar ale fundaţiei, dar cu drept de folosinţă gratuit şi nelimitat pentru instituţiile de educaţie (şcoli primare, licee, gimnazii, catedre universitare, instituţii de deservire, fundaţii etc.)