Înfiinţarea fundaţiei şi scopurile sale

Curatorii Fundaţiei pentru Şcoală (cu sediul în Cluj) şi-au început activitatea în aprilie 1996. Fundaţia a fost înregistrată ca şi persoană juridică independentă la Tribunalul Judeţean Cluj cu numărul 1996/76/PJ.

Fundaţia a fost înfiinţată de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, reprezentată de directorul executiv, domnul Csaba Takács.

Scopurile majore ale fundaţiei:
- promovarea unei educaţii moderne şi competitive în limba maghiară, susţinerea şi consolidarea unei reţele educaţionale maghiare;
- asigurarea unei activităţi educaţionale şi didactice de calitate prin formarea şi specializarea cadrelor didactice;
- crearea unei baze financiare pentru acordarea burselor de merit şi sociale pentru studenţi şi elevi;
- realizarea unei infrastructuri adecvate pentru implementarea tehnologiilor educaţionale moderne;
- înfiinţarea şi susţinerea instituţiilor educaţionale independente cu predare în limba maghiară;
- crearea condiţiilor favorabile de trai şi muncă pentru cadrele didactice maghiare din România.

Pentru atingerea acestor scopuri comunitare, Fundaţia pentru Şcoală încearcă să creeze o bază financiară care să sprijine educaţia în primul rând prin veniturile obţinute din donaţii şi beneficiile capitalului social iniţial, respectiv prin obţinerea unor burse sau finanţări din partea altor fundaţii sau instituţii, care la rândul lor şi-au propus susţinerea educaţiei transilvănene în limba maghiară. Pe lângă aceste activităţi fundaţia administrează sursele financiare provenite din Ungaria.

De la înfiinţare, activitatea fundaţiei este susţinută financiar de către Fundaţia pentru Şcoală Kolozsvár (cu sediul la Budapesta), o organizaţie comunitară care şi-a propus colectarea fondurilor din Ungaria pentru dezvoltarea educaţiei în Transilvania. O astfel de sursă este de exemplu procentul de 1% oferit din impozitul pe venit al cetăţenilor din Ungaria.