Preambul

Cu zece ani în urmă Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) a înfiinţat Fundaţia pentru Şcoală, o instituţie menită în primul rând să patroneze educaţia în limba maghiară din România. A fost o iniţiativă născută din nevoi sociale: elevii, studenţii, dascălii maghiari, dar şi instituţiile înfiinţate în diasporă aveau nevoie de o fundaţie ce putea garanta implementarea strategiilor pe termen lung, chiar şi în condiţii politice nefavorabile.

Una din priorităţile fundaţiei a fost înfiinţarea sistemului de burse sociale, respectiv crearea unei baze financiare necesară înfiinţării instituţiilor. În perioada de-nceput am susţinut câteva sute de studenţi/elevi prin acordarea unei burse simbolice, dar absolut necesară; în prezent numărul bursierilor a ajuns la câteva mii. Am contribuit la înfiinţarea instituţiilor din diaspora sighişoreană, clejeană şi cea din Vulcan. Şcoli şi catedre universitare transilvănene au fost dotate cu mai multe sute de instrumente multimedia şi birotice prin intermediul fundaţiei.

Cu doi ani în urmă ni s-a împlinit un vis vechi: am reuşit să introducem în sistemul de burse, pe lângă studenţi şi elevi, cadrele didactice universitare care predau în limba maghiară într-una din instituţiile de stat. Datorită legii statutului maghiarilor, sute de elevi minori beneficiază anual de ajutorul didactic-educaţional.

De-a lungul activităţii de un deceniu Fundaţia pentru Şcoală s-a maturizat pentru scopurile şi sarcinile stabilite la debut. Problema stopării valului de emigrare a maghiarilor şi susţinerea educaţiei în limba maternă sunt la fel de actuale şi astăzi. În pragul aderării la UE, perioadă caracterizată de o competiţie reală între instituţiile de educaţie autohtone şi cele europene, ajutorarea tinerilor transilvăneni devine o problemă şi mai aprigă, deoarece ei sunt generaţia de care depinde competitivitatea maghiarilor din Transilvania atât de necesară instaurării modernizării sociale.

Pentru atingerea acestor scopuri este nevoie de solidaritate individuală şi comunitară, spirit de sacrificiu, cuget unit şi dorinţă de acţionare. În anii următori Fundaţia pentru Şcoală va continua să fie partener în realizarea acestora.

Hunor Kelemen
preşedinte