Programul de burse sociale

Este unul din cele mai importante programe ale fundaţiei în decursul existenţei sale. Scopul programului de burse sociale, tratat cu prioritate, este reducerea fărâmiţării studenţimii maghiare prin îmbunătăţirea situaţiei lor financiare, care în timp va duce la un procent mai ridicat al studenţilor maghiari raportat la valoarea medie naţională.

Programul de burse oferă ajutor financiar studenţilor şi elevilor de etnie maghiară care studiază într-o instituţie de stat sau privată, şi sunt orfani, copiii unor părinţi divorţaţi, provin dintr-o familie dezavantajată din punct de vedere social sau au probleme financiare severe.

În perioada 1996-2003 fundaţia a acordat această bursă doar studenţilor care urmau cursuri în limba maghiară într-o instituţie privată sau de stat. Începând din anul şcolar 2003-2004 şi elevii şcolilor cu predare în limba maghiară au posibilitatea de a candida la acest tip de burse.

Candidaţii sunt selectaţi pe baza unui barem de puncte, în cadrul căreia cea mai mare pondere o are situaţia socială a familiei candidatului. Dat fiind caracterul bursei, meritele de studiu influenţează doar într-o mică parte acordarea acesteia (din cele maximum 100 de puncte doar 6 pot fi obţinute pentru merite de studiu).

În cursul existenţei sale de un deceniu fundaţia a acordat 4133 de burse studenţilor, respectiv 450 elevilor din gimnazii sau licee. În ultima perioadă suma unei burse sociale se ridică la suma venitului minim naţional. Programul este coordonat în parteneriat cu Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare şi, pe lângă sursele proprii de finanţare, este co-finanţat de către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Ungaria, respectiv Fundaţia Publică Illyés.

Dinamica burselor sociale oferite studenţilor universitari din 1996 până în prezent

Anul universitar Numărul
studenţilor
bursieri
Bursă/persoană
(ROL – USD)
Suma totală (ROL)
1996-1997, sem. II 231 300 000 – 50 69 300 000
1997-1998, sem. I 250 350 000 – 50 87 500 000
1997-1998, sem. II 301 450 000 – 55 135 450 000
1998-1999, sem. I 300 500 000 – 55 175 000 000
1998-1999, sem. II 310 700 000 – 50 217 000 000
1999-2000, sem. I 350 1 000 000 – 60 350 000 000
1999-2000, sem. II 351 1 500 000 – 80 526 500 000
2000-2001, sem. I 344 1 500 000 – 60 511 376 000
2000-2001, sem. II 344 2 000 000 – 70 688 000 000
2001-2002 200 Cat. I, 75 x 4 000 000 – 120
Cat. II, 70 x 3 500 000 – 105
Cat. III, 55 x 3 000 000 – 90
710 000 000
2002-2003 270 Cat. I, 100 x 4 500 000 – 135
Cat. II, 90 x 4 000 000 – 120
Cat. III, 80 x 3 500 000 – 105
1 090 000 000
2003-2004 297 Cat. I, 114 x 4 500 000 – 135
Cat. II, 88 x 4 000 000 – 120
Cat. III, 95 x 3 500 000 – 105
1 197 500 000
2004-2005 300 Cat. I, 110 x 4 500 000 – 154
Cat. II, 100 x 4 000 000 – 137
Cat. III, 90 x 3 500 000 – 120
1 210 000 000
2005-2006 285 Cat. I, 100 x 3 700 000 – 134
Cat. II, 95 x 3 200 000 – 116
Cat. III, 90 x 2 700 000 – 98
917 000 000
TOTAL 4133 3 470 126 000

Dinamica burselor sociale oferite elevilor din gimnazii şi licee din 2003 până în prezent

Anul şcolar Numărul
elevilor
bursieri
Bursă/persoană (ROL – USD) Suma totală (ROL)
2003-2004 150 3 000 000 – 92 450 000 000
2004-2005 150 3 000 000 – 103 450 000 000
2005-2006 150 2 550 000 – 93 382 500 000
TOTAL 450 1 282 500 000