Sprijin acordat cadrelor didactice universitare pentru achiziţionarea de apartamente

Pentru a uşura situaţia locativă a tinerilor intelectuali maghiari clujeni, mai cu seamă cea a cadrelor universitare, în 2001 Fundaţia pentru Şcoală şi-a anunţat programul de acordare de credite pentru achiziţionare de locuinţe. Scopul programului a fost sprijinul financiar prin intermediul unui împrumut al cadrelor universitare tinere care dispuneau de fonduri proprii, dar nu erau proprietari de imobile în Cluj.

Candidatul devenea proprietarul locuinţei achiziţionate cu ajutorul împrumutului prin semnarea unui contract cu Fundaţia pentru Şcoală (pe post de sponsor) prin care se obliga să restituie suma de împrumut în 10 ani. Până la restituirea integrală a împrumutului fundaţia deţine dreptul de ipotecă asupra locuinţei respective. La calculul ratelor lunare de restituire şi la stabilirea sumei totale a împrumutului s-a ţinut cont de faptul ca aceste rate lunare să nu depăşească suma de 17.000-24.000 HUF. În cazul în care proprietarul se hotărăşte să vândă locuinţa înainte de restituirea totală a împrumutului, el este obligat să plătească integral fundaţiei suma restantă în decurs de trei luni de la data vânzării. În cazul ratelor restante se plăteşte dobândă de restanţă. Dacă proprietarul dintr-un motiv sau altul devine insolvabil, dreptul de vânzare al locuinţei revine fundaţiei.

Cadrul programului a permis cadrelor universitare care nu au împlinit 55 de ani să candideze pentru această formă de ajutorare. Curatorii fundaţiei au stabilit valoarea maximă de împrumut la 2,5 milioane HUF, sumă plătită în ROL la cursul valutar al Băncii Naţionale a României din ziua semnării contractului. Restituirea împrumutului fără dobândă trebuia începută după un an de graţie. La valoarea împrumutului s-a calculat un comision anual de 1,5%.

Fundaţia a lansat programul de finanţare în 2001. Până în 20 iunie, data limită a depunerii dosarelor, s-au depus 8 cereri. Suma pusă la dispoziţia acestui program de către Fundaţia Publică Illyés a permis finanţarea a 5 cereri.