Sajtóközlemény

2011.05.03.

Az Iskola Alapítvány 15 éves fennállása óta számos ösztöndíjpályázata és támogatási programja által a romániai magyar nyelvű oktatás kiemelt támogatójává vált. Éppen ezért értetlenül áll az idén kialakult helyzettel szemben, amikor semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kapott a Magyar Kormánytól az oktatási-nevelési támogatások és a hallgatói ösztöndíjak ügyében. Ennek következtében gyakorlatilag a támogatásokat igénylő, több mint 90 000 érdekeltnek sem tudott érdemi felvilágosítással szolgálni. A Magyar Kormány képviselői az Iskola Alapítvány többszöri, írásos megkeresésére sem szolgáltak válasszal.

A „Szülőföldön magyarul” pályázatot minden évben a február közepétől április 30-ig terjedő periódusban hirdette meg az Alapítvány, így a támogatást igénylő közel 90 000 család és 6000 egyetemista számára megszokottá vált, hogy ebben az időszakban nyújthatja be kérelmét. A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma a postázást követő legrövidebb időn belül elbírálta, majd jóváhagyásra terjesztette elő a magyarországi illetékes szerveknek annak érdekében, hogy minél korábban eljuttassa a jogosultaknak az őket megillető támogatást. Az elmúlt hét évben az Alapítvány mind a pályázók, mind pedig a megbízó számára átlátható, hatékony rendszert működtetett a támogatások lebonyolítására. 2004-től az Alapítvány 867 627 Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást és 38 143 Hallgatói támogatást folyósított 282 814 975 lej összértékben. Ez irányú tevékenységével kapcsolatosan az évek során soha nem merült fel panasz sem a megbízó, sem pedig a jogosultak részéről.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a 2003–2004-es tanévtől kezdődően a román és a magyar kormány között létrejött megállapodás értelmében a „Szülőföldön magyarul” támogatási program megbízott lebonyolítójának az Iskola Alapítványt nevezték meg. Ezt a kormányközi egyezményt csak a felek közös beleegyezésével lehet felbontani, illetve módosítani. A Kedvezménytörvény által biztosított támogatási forma az egyetlen olyan magyarországi állami támogatás, amely közvetlenül a családokhoz jut el.

2010 végétől kezdődően az Iskola Alapítvány a támogatást igénylők érdeklődésére több alkalommal írásban kért tájékoztatást a Magyar Kormánytól arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel és mikortól kerül meghirdetésre a 2010–2011-es tanévre vonatkozó „Szülőföldön magyarul” támogatási program, azonban megkeresésére a mai napig nem kapott hivatalos választ.

Az Iskola Alapítvány nem érti a Magyar Kormány hírzárlatát, hiszen több tízezer család számít az idei támogatásra. A támogatást igénylők naponta keresik fel az Alapítvány munkatársait, akik azonban nem tudnak érdemi választ adni, hiszen a magyarországi illetékesek nem közöltek semmiféle hivatalos álláspontot. Ugyanakkor az Iskola Alapítvány úgy véli, tekintetbe véve az elmúlt 15 év tevékenységét és a támogatást igénylők nagy számát, mind az Alapítvány, mind pedig az erdélyi magyar közösség megérdemli a hivatalos, időben történő tájékoztatást, nem pedig azt, hogy a különböző sajtóorgánumokban időnként felröppenő közlemények vagy szűkszavú nyilatkozatok mentén értesüljön a Magyar Kormány szándékairól.

Kolozsvár, 2011. május 3.

Nagy Zoltán
igazgató