Sajtóközlemény

2008.02.08.

Az Iskola Alapítvány meghirdeti a 2007-2008-as tanévre a „Szülőföldön magyarul” Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, illetve a Hallgatói támogatást.

Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a pályázat benyújtásáig 18. életévét be nem töltött kiskorú, aki Romániában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül és lakóhelyének megfelelő közigazgatási egységben nincs megfelelő szintű magyar nyelvű oktatás.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. A pályázati csomag február 11-től beszerezhető az RMDSZ területi tájékoztató irodáinál, a Hallgatói támogatáshoz szükséges dokumentumok igényelhetők az Országos Magyar Diákszövetségnél és tagszervezeteinél vagy letölthetők az Alapítvány honlapjáról. A pályázati feltételek változatlanok maradtak az előző évekhez képest. A beküldési határidő a „Szülőföldön magyarul” támogatások esetében 2008. április 30.

A 2006-2007-es tanévben a „Szülőföldön magyarul” Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra az Iskola Alapítványhoz összesen 127 897 kérelmet küldtek be. Az Alapítvány kuratóriuma a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya jóváhagyásával 126 787 kérelmet, tehát több mint 99%-ot fogadott el. Az Iskola Alapítvány programirodája februárig a kérelmezők 99,89%-ának kézbesítette a támogatást, 150 gyerek után a szülők február folyamán vehetik át a kiutalt ösztöndíjat. Hallgatói támogatásra összesen 4949 pályázatot küldtek az egyetemi hallgatók a 2006-2007-es tanévben, amelyből 4812 kérelmet elfogadott a kuratórium. A programiroda a támogatott hallgatók 98,54%-ának, azaz 4742 diáknak utalta az ösztöndíjat, 70 egyetemista szintén e hónap folyamán veheti majd át a támogatást. A tavalyi tanévben lebonyolított program kiértékelése elektronikus formátumban elérhető az Alapítvány honlapján.

Szintén meghirdetésre került a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumával, valamint a Balassi Intézettel együttműködésben az Egyetemi oktatók bérkiegészítő támogatása pályázat a 2007-2008-as tanév első félévére. Pályázhatnak romániai állami egyetemeken magyar nyelven oktató főállású tanárok, nappali tagozatos PhD-hallgatók, és azon magyar anyanyelvű oktatók, akik olyan állami egyetemen tanítanak főállásban, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, de az elmúlt két évben rendszeresen szervezett magyar nyelvű szakelőadást tartottak románul tanuló, magyar anyanyelvű hallgatók számára, és ezt igazolni is tudják.

Az ösztöndíj alapú bérkiegészítő támogatásra a pályázatokat 2008. február 29-ig lehet beküldeni. Részletes tájékoztató az Alapítvány honlapján, a www.iskolaalapitvany.ro oldalon olvasható.

További információ igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen.

Kolozsvár, 2008. február 8.

Nagy Zoltán,
irodavezető