Kedvezményes bérlakások egyetemi oktatóknak – Nyolcadik kiírás

2017.12.11.

Lejárt a határidő!

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 1 egyszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:
- 45 év alatti életkor;
- pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
- nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok:
- a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
- a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
- a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
- 2017-es évre kiállított jövedelmi nyilatkozat (210-es formanyomtatvány);
- közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
- kitöltött Pályázati adatlap;
- a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;
- szakmai önéletrajz és publikációs lista;
- amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:
- a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
- a házasságlevél fénymásolata;
- a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
- a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap és Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról (www.iskolaalapitvany.ro), kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag az alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2017. december 11. és 2018. január 22. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként postázni a 400486 Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címre. A pályázatok leadási határideje 2018. január 22. (a postai bélyegző dátuma).

Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 3 év, egyszeri, nem több mint 2 évre történő meghosszabbítás lehetőségével. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma január végén bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2018 február elsején foglalhatja el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 900–1700 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668 telefonszámokon.