Kevezményes bérlakások egyetemi oktatóknak – Kilencedik kiírás

2018.11.15.

Még 7 nap a határidőig!

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 4 (négy) egyszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

 A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

- 45 év alatti életkor. Azok az oktatók, akik bérleti szerződésük megújításáért pályáznak, 45 év felett is pályázhatnak;

- pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;

- nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok:

- a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;

- a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;

- a pályázó és (amennyiben házas) házastársa adóigazolásának másolata az utóbbi három évre;

- elvált pályázó esetében a válási határozat és a gyermek (gyermekek) születési bizonyítványának másolata;

- közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;

- kitöltött Pályázati adatlap;

- a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;

- szakmai önéletrajz és publikációs lista;

Amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:

- a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- a házasságlevél fénymásolata;

- a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;

- a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap és Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról (www.iskolaalapitvany.ro), kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag az alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2018. november 16. és 2018. december 17. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként postázni a 400486 Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címre. A pályázatok leadási határideje 2018. december 17. (a postai bélyegző dátuma), du. 4 óra.

Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 5 év. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma december végén bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2019 február elsején foglalhatja el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 900–1700 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668, 0740-888515 telefonszámokon.