MÉDIA

Digiteka.ro: értékmentés mellett az otthonról kutatás lehetősége

Hírek - 05.02.2021

Hallottak-e a digiteka.ro web¬oldalról? Ha nem, akkor ajánljuk figyelmükbe, mert egyrészt gazdag tartalmat, másrészt sok érdekes olvasnivalót találnak ott sajtó, könyv és térkép témában. Többek között mostantól fellapozhatják a Szabadság eddigi kiadványait is (néhány év kivételével), az 1989–1996, valamint 2010–2020 közötti összes lapszámunkat. A digitalizálási programot az RMDSZ által 1996-ban létrehozott Iskola Alapítvány indította a Jakabffy Elemér Alapítvánnyal és az MTA Kisebbségkutató Intézetével közösen, amelynek célja, hogy hozzáférhetőek legyenek a romániai és erdélyi magyar sajtótermékek, valamint az Erdély történetét tárgyaló, nehezen hozzáférhető történelmi munkák. Beszereztek és digitalizáltak például Erdély történelmére vonatkozóan olyan ritka kézikönyveket, forráskiadványokat is, amelyek nem lelhetők fel a világhálón vagy más gyűjteményben. Az értékmentő digitalizálás és az oldal további témákkal fog bővülni.

Erdélyi digitális tudománytár, 1 041 876 oldal tudományos és kulturális tartalom – hirdeti a www.digiteka.ro weboldalán, és valóban: a három rovat, illetve fül – sajtó, könyv, térkép – mindegyike rengeteg tartalommal rendelkezik.

A sajtó tekintetében olyan napi- és hetilapokat, illetve folyóiratokat digitalizáltak, amelyek némely régióban és különféle történelmi időszakokon keresztül az erdélyi magyarság nyilvánosságát képezték a 19. és 20. század folyamán. 

A könyv fülben Erdély törté­nelmére vonatkozóan, a világháló más gyűjteményeiben fel nem lelhető ritka kézikönyveket, forrás­kiadványokat is beszereztek és digi­talizáltak. Az itt „tárolt” könyvek olyan művek és forráskiadvá­nyok, amelyek valamely erdélyi család, város, régió vagy intézmény, valamint egy jelenség, folyamat, esemény történetére vonatkoznak, illetve egyes személyek életútját dolgozzák fel.

A térkép rovata, ahol Erdélyt, a Parti­umot és a Bánságot ábrázoló térképeket lehet megnézni, a középkortól napjainkig, például: megye- és ország­térképeket, tematikus térképeket (magyarországi etnikai és felekezeti térképek 1910 körül), kataszteri valamint várostérképek (a 18–19. századból).

A szabadság.ro oldalon megjelent beszámoló részletesen bemutatja a digitékán fellelhető tartalmakat. Ferenczi Szilárddal, a digitéka.ro honlap gondozójával, készült interjúból kiderül, hogy milyen elképzeléssel, céllal gondolták ki és hozták létre a digitékát, illetve a további tervek is körvonalazódnak. A teljes cikk itt olvasható.