Română

Prezentare:

Fundația pentru Școală a fost înființată de către Uniunea Democrată Maghiară din România în anul 1996. Domeniile noastre de activitate includ sprijinirea învățământului, culturii și dezvoltării comunității maghiare din România. Obiectivele noastre principale sunt: formarea și susținerea unui sistem de învățământ performant în limba maghiară, respectiv organizarea programelor culturale și științifice.

Credem că educația în limba maghiară, menținerea valorilor culturale și sociale va ajuta progresul maghiarilor din România, astfel rezultând o Transilvanie mai viabilă.

În ultimii 22 de ani, cel mai important domeniu de activitate al fundației noastre a fost susținerea învățământului maghiar din România, iar din anul 2018 ne-am extins activitățile, punând în prim plan susținerea dezvoltării comunității maghiare din România
. Acordăm o atenție sporită programelor științifice, artistice și culturale prin lansarea și realizarea mai multor proiecte și activități în conformitate cu obiectivele prevăzute în statut.

Programe:

erdelystat.ro
Date statistice și instituționale în limba maghiară referitoare la Transilvania și comunitatea maghiară din România. Site-ul erdelystat.ro oferă informații actualizate tuturor care doresc să obțină date despre viața de zi cu zi a maghiarilor din Transilvania. www.erdelystat.ro

Site-ul conține date statistice actualizate periodic despre situația a regiunilor, județelor și localităților, oferind în același timp informații despre evoluția datelor demografice, sociale și economice.

De asemenea, aici se regăsește lista asociațiilor, fundațiilor și instituțiilor culturale, sociale și de învățământ care au un rol important în viața societății maghiare din România, precum și o listă sistematică și actualizată a programelor culturale.

omie100.ro
Seria de programe intitulată „1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în România”, inițiată de către UDMR și Fundația pentru Școală cu ocazia Centenarului, include realizarea și susținerea unor evenimente, programe culturale, lucrări și publicații care prezintă contribuția maghiarilor din Transilvania la dezvoltarea României în ultimii o sută de ani. Pe site-ul www.omie100.ro găsiți informații despre evenimentele noastre culturale și comunitare, cele mai noi inițiative ale maghiarilor, puteți cunoaște mai bine personalitățile maghiare din Transilvania cu care ne mândrim.

Regele Cavaler
Faceți cunoștință cu Regele Cavaler! Regele Sfântul Ladislau este prezent în viața maghiarilor și azi, fiind eroul legendelor, basmelor, un personaj central al pelerinajelor noastre. Proiectul dezvăluie bogățiile patrimoniului legat de Sfântul Ladislau în 44 de localități din Transilvania și Ungaria: biserici, locați istorice și legendare, comori naturale. Drumul Regelui Cavaler se extinde, descoperă-le și tu! www.regelecavaler.org

CENTRUL DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

Cu scopul de a sprijini cadrele didactice care predau la universitățile din Cluj-Napoca, în anul 2000 Fundația pentru Școală a lansat Programul de locuințe de serviciu pentru profesori universitari și centru educațional, care găzduiește, începând cu anul 2009, 21 de locuințe (14 apartamente cu o cameră și 7 apartamente cu două camere), o sală de conferințe de 170 m2 și birourile fundației din Cluj-Napoca, str. Șoimului 24/A.

Valoarea investiției este de 1.350.000 EUR, finanțată în întregime de către Guvernul Ungariei prin diverse instituții ale sale. Finanțarea inițială a fost asigurată de către Fundația Publică Apáczai, apoi Oficiul Maghiarilor de Peste Hotare, Fondul ”Szülőföld Alap”, respectiv Cancelaria primului-ministru, care a acoperit costurile de construcție în cadrul programului Instituțiilor de Interes Național.

Programe finalizate
Programul pentru sprijinirea învățământului în limba maternă ”Szülőföldön magyarul” (În limba maghiară la obârșie) 2004-2009

Programul a inclus burse pentru învățământ primar, gimnazial și liceal, studenți, manuale și rechizite școlare. A fost prima și singura formă de subvenționare directă acordată de statul Maghiar – prevăzut în Legea despre maghiarii care trăiesc în țările vecine/Legea maghiară (Kedvezménytörvény) – care a ajuns direct la familii, și a cărei valoare anuală totală în Transilvania a fost de trei miliarde de forinți. Începând cu anul școlar 2003-2004, Fundația pentru Școală a fost delegată pentru derularea programului de Burse pentru învățământ, studenți, manuale și rechizite școlare. În decursul unei perioade de cinci ani, 624.141 de elevi au beneficiat de burse pentru învățământ preuniversitar și 27.349 de studenți au primit burse universitare.

Programul ”Szülőföldön magyarul” a fost cel mai cunoscut și cel mai reușit program de burse pentru învățământ în rândul maghiarilor din România. Aproape 90% dintre cei eligibili au solicitat finanțarea, peste 90.000 de familii pe an fiind beneficiari direcți ai programului.

Suport financiar adresat profesorilor universitari 2006-2008

Fundația pentru Școală a derulat programul de susținere financiară suplimentară a profesorilor universitari maghiare din România, publicat de Ministerul Educației și Culturii și Institutul Balassi. Scopul acestei burse a fost sprijinirea cadrelor didactice universitare care își desfășurau activitatea în limba maghiară, respectiv îmbunătățirea situației financiare a tinerilor absolvenți. În anii școlari 2006-2008, pe lângă cadrele didactice cu normă întreagă, au mai beneficiat de burse și studenții doctoranzi cu o implicare activă în procesul de predare.

Program de Burse sociale 1996-2008

Programul de Burse sociale a fost unul dintre programele prioritare încă de la înființarea Fundației pentru Școală. Scopul programului a fost îmbunătățirea situației financiare a studenților maghiari din România și creșterea proporției studenților maghiari raportat la media studenților din țară. Sistemul de burse a oferit sprijin studenților de etnie maghiară din instituții de învățământ publice sau private, orfani, semi-orfani, copiii părinților divorțați, care proveneau dintr-un mediu social nefavorabil sau se confruntau cu dificultăți financiare. În perioada 1996-2008 programul de burse sociale a fost finanțat de Guvernul Ungariei.

Editura Fundației pentru Școală
Profilul principal al editurii Fundației pentru Școală este editarea, tipărirea cărților sau acordarea suportului financiar pentru editarea, tipărirea și publicarea unor manuale, volume literare, colecții de exerciții, reviste, ziare, broșuri.

Volume publicate

Szalai Béla: Iconographia locorum Transsylvaniae

Volumul semnat de autorul budapestan cu origini secuiești, Szalai Béla, intitulat Iconographia locorum Transsylvaniae, este o colecție inegalabilă a iconografiei din Transilvania de la începuturi până la 1800. Este un catalog unic, deoarece autorul a colecționat, a identificat, a sortat și a explicat reprezentările grafice ale așezărilor din Transilvania, hărți, desene, picturi, scrisori de donaţie, medalii comemorative, plachete, documente ale breslelor. Iconografia așezărilor din Transilvania este prezentată pentru prima dată într-un volum elaborat cu astfel de precizie și amploare. Volumul a fost lansat în octombrie 2018 în cadrul programului UDMR ”1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în România” la sediul Societății Muzeului Ardelean, în prezența lui Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Județean Covasna, Monok István, directorul general al Bibliotecii Academiei Ungare de Științe și Keszeg Vilmos, președintele Societății Muzeului Ardelean.

În pregătire

Cronologia istorică a minorității maghiare din România (1918-2017) (editat de Bárdi Nándor)

Scopul lucrării este crearea unei baze de date cronologice pe platformă online și a unei publicații. Cronologia prezintă munca pentru apărarea drepturilor și intereselor maghiarilor din România, politicile minoritare ale Bucureștiului și ale Budapestei legate de maghiarii din România, reglementările cadrelor juridice din România referitoare la minorități, cele mai importante evenimente legate de formarea rețelei de instituții ale minorităților. Din cauza faptului că între 30 august 1940 și 27 august 1944 regiunea aparținea Ungariei, cronologia Transilvaniei de Nord și cea a Transilvaniei de Sud va fi încadrată într-un capitol separat. Baza de date va fi actualizabilă, oferind în același timp și un serviciu online. Sursele bazei de date vor fi: publicații, monografii, studii specializate, manuale, buletine oficiale, ziare de referință.

100 de ani – istoria artelor plastice maghiare din România: 1918–2018 (editat de Vécsi Nagy Zoltán)

Volumul în pregătire are ca obiectiv prezentarea într-un album exhaustiv și reprezentativ celor mai valoroase creații ale artei plastice – pictură, grafică, sculptură, arte decorative – maghiare din România din ultimii 100 de ani.
Conform planurilor, albumul va fi unul de format mare cu copertă tare, folie protectivă, hârtie de cea mai bună calitate și va prezenta reproducțiile lucrărilor de artă pe pagini colorate – după caz extensibile – însoțite de explicații, biografii succinte ale artiștilor și lista creațiilor prezentate în trei limbi (maghiară, română, engleză).
Criteriile de selecție a creațiilor artistice sunt reprezentativitatea și calitatea. Artiștii mai însemnați vor fi prezenți pe paginile albumului cu mai multe lucrări (pe cât posibil din diferite etape ale creației), pe când artiștii mai puțin importanți vor avea lucrări mai puține sau vor fi prezenți doar cu o singură creație. Redactarea și tehnoredactarea albumului se va realiza în așa fel încât să se pună accent pe cele mai importante creații ale artiștilor.
Albumul va stabili un canon al lucrărilor de arte plastice pe baza unor criterii profesionale dar și a unor aspecte legate de popularitate.