Térképművek Trianon árnyékában – Magyarország néprajzi térképe (1918)
Újdonság

Térképművek Trianon árnyékában – Magyarország néprajzi térképe (1918)

A balvégzetű 1918-as esztendő kora őszén már nyilvánvaló volt, hogy a központi hatalmak elvesztették a világháborút, ám a várható
béketárgyalások előkészítésére a magyar kormány még semmit sem tett. A politikusok közül elsőként Teleki Pál isme...rte fel a konferenciára
való felkészülés fontosságát. Kezdeményezésére a Magyar Földrajzi Társaság olyan tájékoztató anyagok és térképek készítését határozta el,
amelyek hiteles tartalmukkal és a szemléltetés meggyőző erejével voltak hivatottak alátámasztani a magyar álláspontot, az ország területi
épségének megóvását. (...)
A méretével és pontosságával akkortájt világviszonylatban egyedülálló, ám közben csaknem feledésbe merült nagyszerű kartográfiai
alkotás annyira lenyűgözte most közreadott kötetünk fiatal szerzőjét, hogy bel- és külföldi könyvtárakban, levéltárakban éveken át kutatta
e ritkaságszámba menő térképmű lelőhelyeit, majd feltárta készítésének előzményeit, hatását és utóéletét is. Munkája nyomán e könyv
lapjain végigkövetheti az olvasó a hazai etnikai térképezés hőskorának tudománytörténeti eseménysorát, mely az első világháború végén
elért csúcsponthoz vezetett. (...)

A trianoni béke árnyékában készült térképművek eredeti céljukat ugyan nem érhették el, de maradandó tudományos értéket képviselnek,
s alkotóik szellemi teljesítménye megérdemli az utókor elismerő főhajtását; e könyv alapgondolata ennek a szándéknak a jegyében fogant.
A tudományos alapossággal megírt, bőséges jegyzetanyaggal ellátott mű betekintést nyújt a térképalkotás módszereinek műhelytitkaiba, megmutatja
a térképművek szépségét, esztétikai értékét, megvilágítja politikai „üzenetüket” és történelmi hátterüket; ennélfogva a szűkebb szakmai
körökön túl is komoly érdeklődésre tarthat számot. (...)
Probáld Ferenc, professor emeritus

Adatai: 168 oldal, keménytábla

A kötet az Iskola Alapítvány Kiadó és a Collegium Varadinum Egyesület gondozásában jelent meg.

Aktuális könyveink


> <
  • Előkészületben

    Lovagkirály – második kiadás Isó M. Emese, Kollár Tibor, Kovács Gergely

     Isó M. Emese, Kollár Tibor, Kovács Gergely

    Az a tény, miszerint röviddel a Lovagkirály című kötet megjelenését követően sor kerülhet annak újbóli kiadására, két dologra egyértelműen rávilágít. Mindenekelőtt Szent László alakjának, a magyar kultúrtörténetben betöltött szerepének kiemelkedő jelentőségére, amely régóta nyilvánvaló.

     

Könyvesbolt partnereink

Iskola Alapítvány