Impériumváltás Erdélyben (1918–1920)

Szerző(k): Apáthy István, Fodor János, Főcze János, Gottfried Barna, Gyárfás Elemér, Gheorghe Iancu, Janovics Jenő, Kós Károly, K. Lengyel Zsolt, Márki Sándor, Romsics Ignác, Mircea Rusnac, Schuller Balázs, Szakály Sándor, Szarka László, Szekeres-Lukács Sándor Szerkesztette: Kovács Kiss Gyöngy Megjelenés: 2020 "Az I. világháborút lezáró békeszerződések következtében Közép- és Kelet-Európa politikai térképe alaposan átalakult. Az átrendeződés egyik legfőbb nyertese Románia volt, amelynek területe a háború előtti 139 ezer négyzetkilométerről 295 ezer négyzetkilométerre, lakosságának száma pedig 7,6 millióról 16 millióra nőtt. Bár Erdély és a csatlakozó részek Romániához kerülését csak az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés szentesítette, az impériumváltásra ténylegesen már 1918 végén és 1919 elején sor került. E konfliktusokkal teli folyamat egyik legfontosabb szereplője Apáthy István zoológus, a kolozsvári egyetem európai hírű professzora, dékánja és 1903–1904-ben rektora volt.

Apáthy visszaemlékezését tizenegy tanulmány követi. Ezek szerzői az impériumváltás közel kétéves folyamatának egy-egy aspektusát, illetve fontosabb mozzanatát mutatják be, kezdve az Osztrák–Magyar Monarchia 1918. őszi katonai összeomlásával, folytatva a román és magyar törekvések egymásnak feszülésével, a fegyveres harcokkal, az 1919-es párizsi békekonferencia döntéseinek ismertetésével és befejezve az erdélyi magyar elit 1920-as dilemmáinak – menni vagy maradni, ellenállni vagy beilleszkedni – megjelenítésével.

A tizenegy tanulmány szerzői között akadnak magyarországi és erdélyi magyar, valamint erdélyi és bánsági román kutatók, továbbá K. Lengyel Zsolt személyében egy Németországban élő kolozsvári születésű magyar történész is. Egyikük sem hatásvadász érzelemkeltésre, hanem e magyar szempontból fájdalmas folyamat okainak és lefolyásának tárgyilagos bemutatására törekszik. Az írásaikban közölt ismeretek együttesen ezért hordozzák magukban azt a tudástöbbletet, aminek megjelenítése e centenáriumi kötet összeállításának legfőbb rezonját képezi." (Részlet Kovács Kiss Gyöngy Bevezetőjéből).

Adatok: 400 oldal, keménykötés.

Megvásárolható:
Kolozsvár: Gaudeamus Könyvkereskedés, Idea Könyvtér

Megjelent a Komp-Press Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó közös gondozásában.


Megvásárlom:


Könyvesbolt partnereink

Iskola Alapítvány