Erdélyből jelentik. A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai (1918. november 3. – 1919. január 29.)

Szerző(k): L. Balogh Béni Megjelenés: 2020 Az L. Balogh Béni által szerkesztett kötet az 1918‒1919-es erdélyi impériumváltást mutatja be a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériuma iratanyagából készült válogatással. Célja Erdély bonyolult, 1918 őszén gyorsan változó nemzetiségi erőviszonyainak, az egyre határozottabb román elszakadási törekvéseknek, a történeti Erdély román katonai megszállásának, valamint a magyar közigazgatás felszámolásának és az új hatalmi struktúrák kiépítésének illusztrálása. A kötet egyik újdonsága, hogy a dokumentumok lehetővé teszik a korabeli események mikrotörténeti megközelítését is, hiszen a nagy összefüggések mellett számos egyéni sors tűnik fel. A különböző megéléstörténetek nemcsak gazdagítják és színesítik történelmi tudásunkat, hanem elősegítik a korszak tapasztalattörténeti, alulnézeti vizsgálatát is.

A könyvben közölt 85 dokumentum mindegyikét a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) őrizetében lévő, a „Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési joga előkészítésével megbízott tárcanélküli miniszter (1918–1919)” iratanyagából (Polgári kori törvényhatósági levéltárak, Miniszterelnökségi Levéltár, K 40) válogattuk. Mindegyik irat első ízben jelent meg nyomtatásban.


Adatok: 288 oldal, keménykötés.
A kötet az Iskola Alapítvány Kiadó és a Magyar Nemzeti Levéltár közös gondozásában jelent meg.

Megvásárolható:
Corvina könyvesboltokban
A Gutenberg könyvesboltokban
Kolozsvár: Gaudeamus Könyvkereskedés, Idea Könyvtér
Marosvásárhely: Gemma Book Cafe
Magyarországon: A Libri és a Líra könyvesboltjaiban

Megvásárlom:


Könyvesbolt partnereink

Iskola Alapítvány