MÉDIA

Két egyszobás kedvezményes bérlakásra hirdet pályázatot az Iskola Alapítvány

Hírek - 05.04.2022

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 2 egyszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

 • 45 év alatti életkor. Azok az oktatók, akik bérleti szerződésük megújításáért pályáznak, 45 év felett is pályázhatnak;
 • pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
 • nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok:

 • a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a pályázó és (amennyiben házas) házastársa adóigazolásának másolata az utóbbi három évre;
 • elvált pályázó esetében a válási határozat és a gyermek (gyermekek) születési bizonyítványának másolata;
 • közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
 • kitöltött Pályázati adatlap;
 • a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;
 • szakmai önéletrajz és publikációs lista;

Amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:

 • a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a házasságlevél fénymásolata; a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
 • a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

Az elektronikusan kitölthető Pályázati adatlap és a pályázó Tudományos tevékenységét összesítő melléklet, valamint a Kitöltési útmutató elektronikus formában innen letölthető, de kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag beküldhető online 2022. április 6. és április 27. között az Iskola Alapítvány emailcímére: office@iskolaalapitany.ro. A pályázatok személyes leadási határideje 2022. április 27. 16:00 óra, az alapítvány kolozsvári, Șoimului u. 24A szám alatti székhelyén.

A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma 2022. április 30-ig bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt.

A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítik. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2022. június elsejétől foglalhatja el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail-címen, illetve a +40-740-888515 mobilszámon.