PROGRAMOK

Buszprogram

A Rákóczi Szövetség és az Iskola Alapítvány Erdély 11 megyéjében indított buszprogramot, amely elsősorban az iskolát most kezdő és elemista gyerekeket célozza meg. Összesen 38 busz ingáztatja a gyerekeket, amelyből 36 darab 8, illetve 2 darab 21 személyes busz. Minden intézményhez egy busz került, kivéve néhány kivételes esetet (Beszterce, Kőhalom, Dés, Máramarossziget). A buszprogramban összesen 412 gyerek érintett, ennyien utaznak 2023 szeptemberétől minden nap iskolába a Rákóczi Szövetség buszain.

Arad megyében 5 település 6 oktatási intézményébe szállítanak gyerekeket a buszok. Aradon a Csiky Gergely Főgimnáziumba Golgovác (Vladimirescu) községből és Arad külső városrészeiből ingázik majd 8 kisiskolás. Ugyancsak Aradon, az Aurel Vlaicu Általános Iskolába 22 gyereket szállít majd a busz Nagyvarjas, Sofronya, Westfield, Gáj és Buzsák településekről. A kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskolába Kürtösből, Nagyiratosról és Kisvarjaspusztáról ingázik majd 9 gyerek. Az Erdőhegyi Általános Iskolába, Kisjenőbe 8 diákot szállít a kisbusz Nabab és Székudvar településekről. Pécskára, a 2-es számú Általános Iskolába 9 diák ingázik Kisperegről. A Móra Ferenc Általános Iskolába, Zimándújfaluba 7 gyerek ingázik Földvárról és Fazekasvarsándról. Így Arad megyében 65 gyereket szállít összesen a 6 iskolabusz.

Beszterce-Naszód megyében a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnáziumba két 8 személyes busz szállít 16 gyereket Teke, Tacs, Zselyk, Bilak és Sófalva településekről.

Bihar megyében 4 kisbusz kerül a kisdiákok szolgálatába. A Bonitas Magyar Speciális Oktatási Központ 3 helyszínére szállítanak gyerekeket a buszok: Nagyváradra 8-at Kágya, Székelyhíd, Diószeg, Bors és Bihar településekről; a nagyszalontai központba Avram Iancu és Mezőbaj településekről, illetve Nagyszalonta külvárosából ingázik majd 12 gyerek; az érmihályfalvi intézménybe 10 gyereket szállít a busz Székelyhíd, Szalacs, Kereki, Körtvélyes és Vasad településekről. A Bonitas központok mellett Köröstárkányba, az 1-es számú Általános Iskolába utaznak gyerekek az iskolabusszal, összesen 15 gyerek Várasfenesről, Belényesről, Belényessonkolyosról, Körössebesből, Kisnyégerfalváról és Bontesdből. Bihar megyében eszerint 45 gyerek utazik a Rákóczi Szövetség által biztosított buszokon az iskolába és haza.

Brassó megyében 3 település 3 oktatási intézménye került be a buszprogramba. Brassóban a 15-ös számú Általános Iskola 12 diákja ingázik Krizba, Botfalu és Vidombák településekről. A négyfalusi Zajzoni Rab István Elméleti Líceumba 8 kisdiákot szállít a busz Tatrangról és Pürkerecről. A harmadik iskola a Kőhalmi Általános Iskola, ahová két 8 személyes busz szállít 14 gyereket két különböző irányból: Székelyzsomborból és Mirkavásárról. Brassó megyében összesen 34 kisgyerek lesz haszonélvezője a buszprogramnak.

Fehér megyei iskolák is kerültek a programba, összesen 5, mindenik intézménybe 1-1 kisbusz szállít gyerekeket. A Bethlenszentmiklósi Általános Iskolába 7 gyerek ingázik majd Balázsfalváról, Szépmezőről és Magyarbényéből. A balázsfalvi Toma Cocișiu Általános Iskolához tartozó óvodába 4 gyereket szállít a kiszbusz. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 22 diákja utazik majd a buszon Lőrincréve, Csombord, Marosgombás és Enyedszentkirály településekről. Székelykocsárdra, a Simion Lazăr Általános Iskolába Hadrévből ingázik 8 gyerek. Torockószentgyörgyről 14 gyerek utazik minden reggel iskolába Torockóra, a Sebes Pál Általános Iskolába. Eszerint Fehér megyében összesen 55 vesz részt a programban.

Hunyad megye két oktatási intézményébe szállít gyerekeket szeptembertől két busz. A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumba 23 diák Bácsi, Piski és Szászváros településekről. A másik kisbusz a petrozsényi Mihai Eminescu Főgimnázium magyar kisdiákjainak szolgálatába kerül: 24-en utaznak iskolába Petrilából és Vulkánból, illetve Petrozsény külső városrészeiből. Ez a megyében összesen 57 diákot jelent.

Kolozs megyébe 4 busz kerül a megye 3 oktatási intézményébe. A tordai Jósika Miklós Elméleti Líceumba egy 8 személyes kisbusz szállít16 gyereket Tordatúrból minden nap iskolába és haza. Körösfőre is egy 8 személyes busz kerül a Kós Károly Általános Iskolába, ahová Inaktelkéről, Magyargyerőmonostorról és Jegenyéről utazik 15 gyerek. Désre egy 8, illetve egy 21 személyes busz kerül, utóbbi helyettesítvén egy régit, amely évek óta a gyerekek szállításával foglalkozik és már nincs megfelelő állapotban. Így az 1-es számú Általános Iskolába 41 gyerek ingázása oldódik meg Retteg, Felőr, Baca, Árpástó, Szentmargita, Lunkatanya, Szásznyíres, Bálványosváralja, Szentbenedek, Szásznyíres, Kodor és Kozárvár településekről. Ez Kolozs megyében 72 diák szállítását jelenti.

Máramaros megyébe összesen 4 busz kerül 3 iskolába. Nagybánya két iskolájába kerül 1-1 8 személyes kisbusz: a Németh László Elméleti Líceumba Misztótfaluból, Hagymásláposról és Láposbányáról ingázik 8 gyerek szeptembertől; a Nicolae Iorga Általános Iskolába 5 kisdiákot szállít a busz Zazár településről. Máramarosszigetre, a Leöwey Klára Elméleti Líceumba Kistécső és Kövesláz településekről szállít 4 gyereket a kisbusz. Emelett ide is került egy 21 személyes busz, egy régit helyettesíteni.

Maros megyébe, Szászrégen két iskolájába került 1-1 busz. Az Alexandru Ceușianu Általános iskolába 11 gyerek utazik minden reggel Beresztelkéről. A Petru Maior Kollégiumba 8 gyerek ingázik Idecsről, Beresztelkéről, Magyarbölkényből és Bátosról. Ez Maros megyében 19 érintett gyereket jelent, akik részt vesznek a programban.

Szeben megyében Medgyesre, a Báthory István Általános Iskolába kerül egy kisbusz, ahová 5 kisdiák ingázik Kiskapusról, Baromlakáról és Bólyáról.

Temes megyében 4 kisbusz szállítja a gyerekeket a megye 4 iskolájába. Temesváron, a Bartók Béla Elméleti Líceumba 6 gyerek ingázik Bégaszentmihály és Ötvény településekről. Ugyancsak Temesváron, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 7 diákja utazik a buszon Öregfaluból, Magyarszentmártonból, Németszentmihályról, Bégaszentmihályról és Ötvényből. A lugosi Eftimie Murgu Általános Iskolába 7 diák utazik szeptembertől Szapáryfalva és Nagybodófalva településekről. Az Újszentesi Általános Iskolába Szentandrás, Szőlőtelep, Temeskovácsi és Csernegyház településekről 7 gyerek ingázik minden nap. Temes megyében összesen 27 gyereket érint a program.