PROGRAMOK

Lezárult programok

Ezer100

Az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában, az Iskola Alapítvány és az RMDSZ centenáriumi évre tervezett programsorozata, olyan rendezvények, kulturális események, alkotások és kiadványok megvalósítását és támogatását foglalja magába, amely felmutatja mindazt, amivel mi, erdélyi magyarok az elmúlt száz évben Romániát gazdagítottuk.www.ezer100.ro

Szülőföldön magyarul program 2004-2009

A program a nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz, valamint a hallgatói támogatást foglalta magába. A Kedvezménytörvény által biztosított első, és egyben az egyetlen olyan magyarországi állami támogatási forma, amely közvetlenül a családokhoz jutott el, és amely éves összértéke erdélyi viszonylatban hárommilliárd forintot tett ki. Az Iskola Alapítvány a 2003-2004-es tanévtől volt megbízott lebonyolítója a Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, illetve a Hallgatói támogatásnak. Öt év alatt összesen 624 141 kiskorú részesült Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban, emellett 27 349 egyetemi hallgatót támogattunk.

A “Szülőföldön Magyarul” program a legismertebb és legsikeresebb ösztöndíj-támogatás volt a romániai magyarság körében, a jogosultak közel 90 százaléka élt a pályázás lehetőségével, évente több mint 90 000 családot érintett közvetlenül.

Egyetemi oktatók bérkiegészítő támogatása 2006-2008

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által közösen meghirdetett Egyetemi oktatók bérkiegészítő támogatása program romániai lebonyolítója volt az Iskola Alapítvány. Az ösztöndíj célja az állami felsőoktatási intézményekben magyar nyelven oktató tanárok támogatása, fiatal pályakezdők anyagi helyzetének javítása. A bérkiegészítésben a fő állású oktatók mellett az oktatásban aktívan részt vevő nappali PhD-s hallgatók is részesültek a 2006 – 2008 tanévekben.

Szociális Ösztöndíjprogram 1996-2008

A Szociális Ösztöndíjprogram az Iskola Alapítvány megalakulásától kezdve az egyik kiemelt programja volt. A prioritásként kezelt ösztöndíjprogram célja a romániai magyar diákság anyagi helyzetének és létszámarányának javítása a romániai átlagértékhez viszonyítva. Az ösztöndíjrendszer támogatást biztosított azoknak az állami vagy magán oktatási intézményben tanuló magyar nemzetiségű diákoknak, akik árva, félárva, elvált szülők gyermekei, hátrányos szociális környezetből kerülnek ki, vagy anyagi nehézségekkel küzdenek. Az ösztöndíj-programot a 1996 – 2008-as tanévben a Magyarország Miniszterelnöki Hivatala támogatta.