MÉDIA

Kedvezményes bérlakásra hirdet pályázatot egyetemi oktatóknak az Iskola Alapítvány

Hírek - 13.11.2018

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 4 (négy) egyszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

 • 45 év alatti életkor. Azok az oktatók, akik bérleti szerződésük megújításáért pályáznak, 45 év felett is pályázhatnak;
 • pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
 • nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás. 

A pályázathoz szükséges iratok:

 1. a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 2. a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 3. a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 4. a pályázó és (amennyiben házas) házastársa adóigazolásának másolata az utóbbi három évre;
 5. elvált pályázó esetében a válási határozat és a gyermek (gyermekek) születési bizonyítványának másolata;
 6. közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
 7. kitöltött Pályázati adatlap;
 8. a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;
 9. szakmai önéletrajz és publikációs lista;

Amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:

 1. a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 2. a házasságlevél fénymásolata; a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
 3. a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap és Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról, kérésre e-mailben is továbbítják. A pályázati csomag az alapítvány székhelyén is igényelhető. A pályázatokat 2018. november 16. és 2018. december 17. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként postázni a 400486 Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címre.

A pályázatok leadási határideje 2018. december 17. (a postai bélyegző dátuma), du. 4 óra. Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 5 év. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma december végén bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt.

A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítik. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2019. február elsején foglalhatja el. További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail-címen, munkanapokon 9:00–17:00 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668, 0740-888515 telefonszámokon.