MÉDIA

„Nem puszta hanyatlástörténet” – Bárdi Nándor a Magyarok Romániában dokumentumfilm-sorozatról

Hírek - 17.04.2020

Nyolc részes dokumentumfilm készült a romániai magyarság múltjáról Magyarok Romániában – száz év történelem címmel a kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány megrendelésére. A sorozat csupán egy kisebb, de annál látványosabb részét képezi az alapítvány által 2018-ban indított 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programnak. Vig Emese rendező és Varró-Bodoczi Zoltán operatőr-vágó filmes koncepciója találkozott a munkában a Bárdi Nándor történész által irányított szakembergárda kutatásainak eredményével. A két éves munkát lezáró utolsó rész elkészült, és online, illetve televíziós premierjét április 18-án tartják. Ezt megelőzően beszélgettünk Bárdi Nándor történésszel a sorozat koncepciójáról és a hozzá kapcsolódó háttérmunkáról.

A filmes alkotók, Vig Emese és Varró-Bodoczi Zoltán, a gazdag képi- és mozgóképi szemléltető segédanyag segítségével, dinamikus fókuszváltással és drámai zenehasználattal rendkívül közérthető és könnyen követhető eseménytörténetet alkottak, amelynek gerincét a 80-nál is több magyar és román történész, illetve társadalomkutató szakmai ismertetője, véleményezése, végsősoron élőszóban elhangzó vizsgálata képezi.

A vizuálisan erős eseménytörténeti montázs és a társadalomkutatók hozzászólásai között Szűcs Ervinnek, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészének objektíven pátoszmentes elbeszélése képez felvezető, megvilágító, avagy értelmező kapcsot, időnként pedig, kezdő vagy záróhang gyanánt egyik-másik korabeli személyiségtől zendül fel idézet, így az értelmezési keretek is jótékonyan illeszkednek egymásba.

A romániai magyarság százéves történetének dokumentumfilmes feldolgozására korábban nem került sor. Mi volt a szándéka, milyen célokat fogalmazott meg, amikor felvállalta a projekt irányítását?

Szaktörténésznek gondolom magam és azt szoktam mondani, hogy bárkinek segítek, hiszen ezért kapom a fizetésem. Mikor Székely István megkeresett az ötlettel már láttam Vig Emese ’56-os filmjét, aztán megnéztem más dolgait is. Személyesen nem ismertük egymást, de azt gondoltam, hogy szakmailag el tudjuk látni anyaggal, a filmkészítés úgyis az ő dolga, lássuk… Előtte, 2017-ben írtam egy 120 oldalas összefoglalót (Románia magyarságpolitikája 1918-1989), túlméretezett bevezető volt a Magyarok Romániában című tanulmánykötethez. Ez egy kísérlet az addigi szakirodalom összefoglalására. Majd jött Kiss Tamásék angol nyelvű kötete 2018-ban, amely sokkal koncepciózusabb lett és a nemzetközi tudományosság szintjén foglalta össze az 1989 utáni folyamatokat (Unequal Accommodation of Minority Rights Hungarians in Transylvania). Tehát azt lehet mondani, hogy lehetőségem volt egy szakirodalmi és fogalmi áttekintésre.

Olvassa el a teljes beszélgetést a maszol.ro oldalán.