MÉDIA

Irodalmi ösztöndíjat hirdet az Iskola Alapítvány

Hírek - 13.03.2024

Az Iskola Alapítvány egy évre szóló irodalmi ösztöndíjat hirdet 48 000 lej/fő értékben, negyven év feletti, szülőföldjükön élő romániai magyar alkotóknak. Az ösztöndíjat 7 fő nyerheti el.

A pályázat célja az erdélyi magyar kultúrát gazdagító szépirodalmi művek létrehozását ösztönző alkotói feltételekhez való hozzájárulás, az irodalom társadalmi közmegbecsülésének kifejezésre juttatása.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról. A pályázat beküldésének határideje 2024. március 31.

A pályázatokat az osztondij@iskolaalapitvany.ro mailcímre várjuk, pdf formátumban.

Az ösztöndíjban részesült pályázóknak az ösztöndíjuk időtartama alatt létrejött alkotások megjelentetésekor fel kell tüntetniük a támogató Iskola Alapítványt. Az ösztöndíj lejártakor az ösztöndíjas köteles szakmai beszámolóban ismertetni, dokumentálni egy éves alkotói munkáját (2025. március 31.), valamint 2024 szeptember 30-ig benyújtani egy részbeszámolót addigi tevékenységének eredményeiről.

A támogatás utalása 4000 lejes havi részletekben történik. A támogatás visszavonható, ha a pályázó nem nyújtja be a részbeszámolót, illetve, a pályázati időszak lezárultakor nem nyújtja be a pályázatban vállaltak megvalósítását bizonyító teljes kéziratot.

A pályázatok odaítéléséről öttagú szakmai kuratórium dönt. A pályázatok értékelése során a pályázók eddigi szakmai munkásságának figyelembevétele mellett az elbíráláskor meghatározó a pályázati időszakra benyújtott munkaterv szakmai tartalma.

Eredményhirdetés: 2024. április 11.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a kitöltött pályázati adatlapot;

• részletes szakmai önéletrajzot;

• az ösztöndíj ideje alatt megvalósítandó irodalmi mű részletes tervezetét;

• a személyazonossági igazolvány másolatát, a bankszámlakivonatot

Formai hibának tekintendők:

• a pályázat nem érkezik be határidőre az Alapítványhoz;

• a pályázati adatlap tartalmilag kifogásolhatóan van kitöltve;

• hiányoznak a kötelező mellékletek.

Kérjük a pályázatban megjelölni, ha a pályázónak az igényelt ösztöndíjjal egy időben, máshonnan is folyósítanak hasonló juttatást.

Nem pályázhat az, ki 2023. december 31-ig nem töltötte be 40. életévét.