MÉDIA

Pályázati felhívás hét kedvezményes bérlakásra

Hírek - 20.03.2024

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára,

4 egyszobás és 3 kétszobás

kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja:

1. egyetemi oktatók és kutatók, akik munkaszerződéses viszonyban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak;

2. kolozsvári székhelyű doktori iskolában, nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar nyelven oktató doktoranduszok.

Pályázási feltételek:

 • 45 év alatti életkor. Azok az oktatók, akik bérleti szerződésük megújításáért pályáznak, 45 év felett is pályázhatnak;
 • pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
 • nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A három ciklusban már bérlői jogot nyert oktatók nem pályázhatnak újra.

A pályázathoz szükséges iratok:

 • a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a pályázó oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a pályázó oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a pályázó és (amennyiben házas) házastársa adóigazolásának másolata az utóbbi három évre;
 • elvált pályázó esetében a válási határozat és a gyermek (gyermekek) születési bizonyítványának másolata;
 • közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
 • kitöltött Pályázati adatlap;
 • a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;
 • szakmai önéletrajz és publikációs lista;

Amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:

 • a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a házasságlevél fénymásolata; a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
 • a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap, a Tudományos tevékenységet összegző adatlap és a Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról, kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag beküldhető online 2024. március 20. és április 15. között az Iskola Alapítvány emailcímére: office@iskolaalapitany.ro. A pályázatok személyes leadási határideje 2024. április 15. 15:00 óra, az alapítvány kolozsvári, Șoimului u. 24A szám alatti székhelyén.

Sikeres pályázás esetén a bérleti ciklus/szerződés érvénye 5 év, azon belül ameddig a kutatók munkaszerződéses, valamint a doktoranduszok aktív hallgatói és/vagy oktatói jogviszonya tart. A kutatók és doktoranduszok bérleti szerződésének évről-évre történő meghosszabbítása oktatói igazolás felmutatásához kötött. Minden lakás 5 év szerződéses viszony után kiírásra kerül, és újrapályázható.

A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma 2024. április 20-ig bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt.

A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítik. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2024. szeptember elsejétől foglalhatja el. További tájékoztatás igényelhető az a +40-740-888515 mobilszámon, illetve az office@iskolaalapitvany.ro e-mail-címen.